Hrvatski jezični portal

komunìzam

komunìzam m 〈G -zma〉

Izvedeni oblici
jednina
N komunizam
G komunizma
D komunizmu
A komunizam
V komunizme
L komunizmu
I komunizmom
množina
N komunizmi
G komunizama
D komunizmima
A komunizme
V komunizmi
L komunizmima
I komunizmima
Definicija
1. fil. ideol. projekt besklasnog društvenog uređenja u kojem su sredstva za proizvodnju u zajedničkom vlasništvu, a dobra se dijele sukladno potrebama članova društva
2. pov. pol. a. politički pokret koji teži uspostavljanju jednopartijske komunističke vlasti revolucionarnim metodama b. državni sustav diktature pod vlašću Komunističke partije
Etimologija
fr. communisme ← lat. communis: zajednički, opći