Hrvatski jezični portal

kòketan

kòketan prid.odr. -tnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N koketan
G koketna
D koketnu
A koketna / koketan
V koketni
L koketnu
I koketnim
množina
N koketni
G koketnih
D koketnim / koketnima
A koketne
V koketni
L koketnim / koketnima
I koketnim / koketnima
 
srednji rod
jednina
N koketno
G koketna
D koketnu
A koketno
V koketno
L koketnu
I koketnim
množina
N koketna
G koketnih
D koketnim / koketnima
A koketna
V koketna
L koketnim / koketnima
I koketnim / koketnima
 
ženski rod
jednina
N koketna
G koketne
D koketnoj
A koketnu
V koketna
L koketnoj
I koketnom
množina
N koketne
G koketnih
D koketnim / koketnima
A koketne
V koketne
L koketnim / koketnima
I koketnim / koketnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N koketni
G koketnog / koketnoga
D koketnom / koketnome / koketnomu
A koketnog / koketni
V koketni
L koketnom / koketnome / koketnomu
I koketnim
množina
N koketni
G koketnih
D koketnim / koketnima
A koketne
V koketni
L koketnim / koketnima
I koketnim / koketnima
 
srednji rod
jednina
N koketno
G koketnog / koketnoga
D koketnom / koketnome / koketnomu
A koketno
V koketno
L koketnom / koketnome / koketnomu
I koketnim
množina
N koketna
G koketnih
D koketnim / koketnima
A koketna
V koketna
L koketnim / koketnima
I koketnim / koketnima
 
ženski rod
jednina
N koketna
G koketne
D koketnoj
A koketnu
V koketna
L koketnoj
I koketnom
množina
N koketne
G koketnih
D koketnim / koketnima
A koketne
V koketne
L koketnim / koketnima
I koketnim / koketnima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N koketniji
G koketnijeg / koketnijega
D koketnijem / koketnijemu
A koketnijeg / koketnijega
V koketniji
L koketnijem / koketnijemu
I koketnijim
množina
N koketniji
G koketnijih
D koketnijim / koketnijima
A koketnije
V koketniji
L koketnijim / koketnijima
I koketnijim / koketnijima
 
srednji rod
jednina
N koketnije
G koketnijeg / koketnijega
D koketnijem / koketnijemu
A koketnije
V koketnije
L koketnijem / koketnijemu
I koketnijim
množina
N koketnija
G koketnijih
D koketnijim / koketnijima
A koketnija
V koketnija
L koketnijim / koketnijima
I koketnijim / koketnijima
 
ženski rod
jednina
N koketnija
G koketnije
D koketnijoj
A koketniju
V koketnija
L koketnijoj
I koketnijom
množina
N koketnija
G koketnijih
D koketnijim / koketnijima
A koketnije
V koketnije
L koketnijim / koketnijima
I koketnijim / koketnijima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najkoketniji
G najkoketnijeg / najkoketnijega
D najkoketnijem / najkoketnijemu
A najkoketnijeg / najkoketnijega
V najkoketniji
L najkoketnijem / najkoketnijemu
I najkoketnijim
množina
N najkoketniji
G najkoketnijih
D najkoketnijim / najkoketnijima
A najkoketnije
V najkoketniji
L najkoketnijim / najkoketnijima
I najkoketnijim / najkoketnijima
 
srednji rod
jednina
N najkoketnije
G najkoketnijeg / najkoketnijega
D najkoketnijem / najkoketnijemu
A najkoketnije
V najkoketnije
L najkoketnijem / najkoketnijemu
I najkoketnijim
množina
N najkoketnija
G najkoketnijih
D najkoketnijim / najkoketnijima
A najkoketnija
V najkoketnija
L najkoketnijim / najkoketnijima
I najkoketnijim / najkoketnijima
 
ženski rod
jednina
N najkoketnija
G najkoketnije
D najkoketnijoj
A najkoketniju
V najkoketnija
L najkoketnijoj
I najkoketnijom
množina
N najkoketnija
G najkoketnijih
D najkoketnijim / najkoketnijima
A najkoketnije
V najkoketnije
L najkoketnijim / najkoketnijima
I najkoketnijim / najkoketnijima
Definicija
koji se ponaša tako da bi izazvao sviđanje, da bi postao dopadljiv (o ženskim osobama) [koketna djevojka]