Hrvatski jezični portal

kòličnīk

kòličnīk m 〈N mn -īci〉

Izvedeni oblici
jednina
N količnik
G količnika
D količniku
A količnik
V količniče
L količniku
I količnikom
množina
N količnici
G količnika
D količnicima
A količnike
V količnici
L količnicima
I količnicima
Definicija
mat. rezultat operacije dijeljenja; kvocijent