Hrvatski jezični portal

kolìkī (I)

kolìkī (I) zam. prid.

Definicija
1. u upitnom značenju pita o količini, veličini, mjeri [kolika je šteta (i sl.)?]
2. u uskličnim rečenicama izražava čuđenje nad veličinom, količinom ili mjerom [koliki posao!]
Etimologija
prasl. i stsl. koliko (rus. kolíkij: kolik, polj. kilka: poneki), lit. keli: koliko ≃ grč. pēlíkos: kolik