Hrvatski jezični portal

kooptírati

kooptírati (koga) dv.prez. koòptīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, prid. trp. koòptīrān, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
kooptirati
 
prezent
jednina
1. kooptiram
2. kooptiraš
3. kooptira
množina
1. kooptiramo
2. kooptirate
3. kooptiraju
 
futur
jednina
1. kooptirat ću
2. kooptirat ćeš
3. kooptirat će
množina
1. kooptirat ćemo
2. kooptirat ćete
3. kooptirat će
 
imperfekt
jednina
1. kooptirah
2. kooptiraše
3. kooptiraše
množina
1. kooptirasmo
2. kooptiraste
3. kooptirahu
 
aorist
jednina
1. kooptirah
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. kooptirao sam
2. kooptirao si
3. kooptirao je
množina
1. kooptirali smo
2. kooptirali ste
3. kooptirali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam kooptirao
2. bio si kooptirao
3. bio je kooptirao
množina
1. bili smo kooptirali
2. bili ste kooptirali
3. bili su kooptirali
 
imperativ
jednina
2. kooptiraj
množina
1. kooptirajmo
2. kooptirajte
 
glagolski prilog sadašnji
kooptirajući
 
glagolski prilog prošli
kooptiravši
 
glagolski pridjev aktivni
kooptirao, kooptirala, kooptiralo
kooptirali, kooptirale, kooptirala
 
glagolski pridjev pasivni
kooptiran, kooptirana, kooptirano
kooptirani, kooptirane, kooptirana
Definicija
uključiti/uključivati koga u sastav čega (komisije, odbora, parlamenta itd.) izravno, bez izborne procedure, bez postupka biranja
Etimologija
njem. kooptieren ← lat. cooptare ≃ ko- + optare: čeznuti za nečim, birati, željeti