Hrvatski jezični portal

konformírati

konformírati (se, s čim) dv.prez. konfòrmīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. konfòrmīrān, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
konformirati
 
prezent
jednina
1. konformiram
2. konformiraš
3. konformira
množina
1. konformiramo
2. konformirate
3. konformiraju
 
futur
jednina
1. konformirat ću
2. konformirat ćeš
3. konformirat će
množina
1. konformirat ćemo
2. konformirat ćete
3. konformirat će
 
imperfekt
jednina
1. konformirah
2. konformiraše
3. konformiraše
množina
1. konformirasmo
2. konformiraste
3. konformirahu
 
aorist
jednina
1. konformirah
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. konformirao sam
2. konformirao si
3. konformirao je
množina
1. konformirali smo
2. konformirali ste
3. konformirali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam konformirao
2. bio si konformirao
3. bio je konformirao
množina
1. bili smo konformirali
2. bili ste konformirali
3. bili su konformirali
 
imperativ
jednina
2. konformiraj
množina
1. konformirajmo
2. konformirajte
 
glagolski prilog sadašnji
konformirajući
 
glagolski prilog prošli
konformiravši
 
glagolski pridjev aktivni
konformirao, konformirala, konformiralo
konformirali, konformirale, konformirala
 
glagolski pridjev pasivni
konformiran, konformirana, konformirano
konformirani, konformirane, konformirana
Definicija
prilagoditi/prilagođavati, uskladiti/usklađivati; postupiti/postupati suglasno