Hrvatski jezični portal

kȍstūr

kȍstūr m

Izvedeni oblici
jednina
N kostur
G kostura
D kosturu
A kostur
V kosture
L kosturu
I kosturom
množina
N kosturi
G kostura
D kosturima
A kosture
V kosturi
L kosturima
I kosturima
Definicija
1. anat. sve kosti zajedno, čine okosnicu tijela čovjeka i nekih životinja; skelet
2. pren. vrlo mršav čovjek [pravi kostur]
3. grub prikaz onoga što je osnova potpunijeg i razvijenijeg projekta [dati (samo) kostur; naznačiti kostur]
4. tehn. okvir pile (na koji se napinje promjenjiv dio kojim se pili)