Hrvatski jezični portal

kràtica

kràtica ž 〈G mn krȁtīcā〉

Izvedeni oblici
jednina
N kratica
G kratice
D kratici
A kraticu
V kratice / kratico
L kratici
I kraticom
množina
N kratice
G kratica
D kraticama
A kratice
V kratice
L kraticama
I kraticama
Definicija
1. nova riječ nastala od glasova ili dijelova druge riječi (auto prema automobil)
2. skraćena riječ u pisanju koja nastaje izostavljanjem nekih slova (dr.); skraćenica
3. riječ koja nastaje uzimanjem dijelova više riječi ili dodavanjem glasa uzetom slovu radi blagoglasja (UNPROFOR), usp. složena kratica
Sintagma
složena kratica lingv. skraćeni višečlani naziv načinjen od slova punog oblika riječi (PC); akronim