Hrvatski jezični portal

krȋvo

krȋvo pril.komp. krȉvljē〉

Definicija
1. tako da ne bude pravo, pravedno [njemu su učinili krivo]
2. tako da je koso, nakrivljeno [stup stoji krivo]
Frazeologija
krivo mi (mu itd.) je nije mi (mu itd.) drago, žao mi (mu itd.) je;
bit će ti krivo žalit ćeš