Hrvatski jezični portal

kríviti se

kríviti se nesvrš.prez. krȋvīm se, pril. sad. -vēći se, gl. im. -vljēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
kriviti
 
prezent
jednina
1. krivim
2. kriviš
3. krivi
množina
1. krivimo
2. krivite
3. krive
 
futur
jednina
1. krivit ću
2. krivit ćeš
3. krivit će
množina
1. krivit ćemo
2. krivit ćete
3. krivit će
 
imperfekt
jednina
1. krivljah
2. krivljaše
3. krivljaše
množina
1. krivljasmo
2. krivljaste
3. krivljahu
 
perfekt
jednina
1. krivio sam
2. krivio si
3. krivio je
množina
1. krivili smo
2. krivili ste
3. krivili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam krivio
2. bio si krivio
3. bio je krivio
množina
1. bili smo krivili
2. bili ste krivili
3. bili su krivili
 
imperativ
jednina
2. krivi
množina
1. krivimo
2. krivite
 
glagolski prilog sadašnji
kriveći
 
glagolski pridjev aktivni
krivio, krivila, krivilo
krivili, krivile, krivila
 
glagolski pridjev pasivni
krivljen, krivljena, krivljeno
krivljeni, krivljene, krivljena
Definicija
1. zakrivljavati se, odstupati od pravilnog položaja ili ravnine; izvijati se, vitoperiti se
2. okrivljivati sebe za što