Hrvatski jezični portal

kritìkant

kritìkant (kritikȁnt) m 〈G mn -nātā〉 (ob. pol. ideol.)

Izvedeni oblici
jednina
N kritikant
G kritikanta
D kritikantu
A kritikanta
V kritikante
L kritikantu
I kritikantom
množina
N kritikanti
G kritikanata
D kritikantima
A kritikante
V kritikanti
L kritikantima
I kritikantima
jednina
N kritikant
G kritikanta
D kritikantu
A kritikanta
V kritikante
L kritikantu
I kritikantom
množina
N kritikanti
G kritikanata
D kritikantima
A kritikante
V kritikanti
L kritikantima
I kritikantima
Definicija
onaj koji je sklon kritici radi kritike, koji zlonamjerno kritizira, koji šteti destruktivnom kritikom; kritizer