Hrvatski jezični portal

kȕk

kȕk m 〈N mn kùkovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N kuk
G kuka
D kuku
A kuk
V kuče
L kuku
I kukom
množina
N kukovi
G kukova
D kukovima
A kukove
V kukovi
L kukovima
I kukovima
Definicija
1. anat. zglob između zdjelične i bedrene kosti [iščašiti kuk]
2. geogr. kameni vrh u obliku stošca koji ima zaobljen vrh [Babin kuk]
Onomastika
pr. (nadimačka, kod nekih moguće preklapanje s v. kukac): Kùčić (750, Cres-Lošinj, Primorje), Kùkić (1519, Banovina, Lika, Slavonija)
top.: Kȕk (brojne stijene, brda i vrhovi), Pòdkuk (brdo, Zadar, Pazin)
Etimologija
prasl. *kuka (rus. kúka: šaka, bug. kuka), lit. kauka: izbočina ← ie. *kouk- (got. hauhs: visok, ir. cúar: brijeg)