Hrvatski jezični portal

Kȕblaj-kan

Kȕblaj-kan (o.1215—1294),

Definicija
mongolski car Kine, Džingis-kanov unuk, osnivač Ypur dinastije; na njegovu je dvoru neko vrijeme boravio Marko Polo