Hrvatski jezični portal

kváran

kváran prid.odr. kvȃrnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N kvaran
G kvarna
D kvarnu
A kvarna / kvaran
V kvarni
L kvarnu
I kvarnim
množina
N kvarni
G kvarnih
D kvarnim / kvarnima
A kvarne
V kvarni
L kvarnim / kvarnima
I kvarnim / kvarnima
 
srednji rod
jednina
N kvarno
G kvarna
D kvarnu
A kvarno
V kvarno
L kvarnu
I kvarnim
množina
N kvarna
G kvarnih
D kvarnim / kvarnima
A kvarna
V kvarna
L kvarnim / kvarnima
I kvarnim / kvarnima
 
ženski rod
jednina
N kvarna
G kvarne
D kvarnoj
A kvarnu
V kvarna
L kvarnoj
I kvarnom
množina
N kvarne
G kvarnih
D kvarnim / kvarnima
A kvarne
V kvarne
L kvarnim / kvarnima
I kvarnim / kvarnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N kvarni
G kvarnog / kvarnoga
D kvarnom / kvarnome / kvarnomu
A kvarnog / kvarni
V kvarni
L kvarnom / kvarnome / kvarnomu
I kvarnim
množina
N kvarni
G kvarnih
D kvarnim / kvarnima
A kvarne
V kvarni
L kvarnim / kvarnima
I kvarnim / kvarnima
 
srednji rod
jednina
N kvarno
G kvarnog / kvarnoga
D kvarnom / kvarnome / kvarnomu
A kvarno
V kvarno
L kvarnom / kvarnome / kvarnomu
I kvarnim
množina
N kvarna
G kvarnih
D kvarnim / kvarnima
A kvarna
V kvarna
L kvarnim / kvarnima
I kvarnim / kvarnima
 
ženski rod
jednina
N kvarna
G kvarne
D kvarnoj
A kvarnu
V kvarna
L kvarnoj
I kvarnom
množina
N kvarne
G kvarnih
D kvarnim / kvarnima
A kvarne
V kvarne
L kvarnim / kvarnima
I kvarnim / kvarnima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N kvarniji
G kvarnijeg / kvarnijega
D kvarnijem / kvarnijemu
A kvarnijeg / kvarnijega
V kvarniji
L kvarnijem / kvarnijemu
I kvarnijim
množina
N kvarniji
G kvarnijih
D kvarnijim / kvarnijima
A kvarnije
V kvarniji
L kvarnijim / kvarnijima
I kvarnijim / kvarnijima
 
srednji rod
jednina
N kvarnije
G kvarnijeg / kvarnijega
D kvarnijem / kvarnijemu
A kvarnije
V kvarnije
L kvarnijem / kvarnijemu
I kvarnijim
množina
N kvarnija
G kvarnijih
D kvarnijim / kvarnijima
A kvarnija
V kvarnija
L kvarnijim / kvarnijima
I kvarnijim / kvarnijima
 
ženski rod
jednina
N kvarnija
G kvarnije
D kvarnijoj
A kvarniju
V kvarnija
L kvarnijoj
I kvarnijom
množina
N kvarnija
G kvarnijih
D kvarnijim / kvarnijima
A kvarnije
V kvarnije
L kvarnijim / kvarnijima
I kvarnijim / kvarnijima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najkvarniji
G najkvarnijeg / najkvarnijega
D najkvarnijem / najkvarnijemu
A najkvarnijeg / najkvarnijega
V najkvarniji
L najkvarnijem / najkvarnijemu
I najkvarnijim
množina
N najkvarniji
G najkvarnijih
D najkvarnijim / najkvarnijima
A najkvarnije
V najkvarniji
L najkvarnijim / najkvarnijima
I najkvarnijim / najkvarnijima
 
srednji rod
jednina
N najkvarnije
G najkvarnijeg / najkvarnijega
D najkvarnijem / najkvarnijemu
A najkvarnije
V najkvarnije
L najkvarnijem / najkvarnijemu
I najkvarnijim
množina
N najkvarnija
G najkvarnijih
D najkvarnijim / najkvarnijima
A najkvarnija
V najkvarnija
L najkvarnijim / najkvarnijima
I najkvarnijim / najkvarnijima
 
ženski rod
jednina
N najkvarnija
G najkvarnije
D najkvarnijoj
A najkvarniju
V najkvarnija
L najkvarnijoj
I najkvarnijom
množina
N najkvarnija
G najkvarnijih
D najkvarnijim / najkvarnijima
A najkvarnije
V najkvarnije
L najkvarnijim / najkvarnijima
I najkvarnijim / najkvarnijima
Definicija
1. koji trpi kvar, koji je na šteti, koji je na gubitku [kvaran sam]
2. koji je u kvaru (o strojevima itd.); pokvaren