Hrvatski jezični portal

kváriti

kváriti nesvrš.prez. kvȃrīm, pril. sad. -rēći, gl. im. -rēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
kvariti
 
prezent
jednina
1. kvarim
2. kvariš
3. kvari
množina
1. kvarimo
2. kvarite
3. kvare
 
futur
jednina
1. kvarit ću
2. kvarit ćeš
3. kvarit će
množina
1. kvarit ćemo
2. kvarit ćete
3. kvarit će
 
imperfekt
jednina
1. kvarah
2. kvaraše
3. kvaraše
množina
1. kvarasmo
2. kvaraste
3. kvarahu
 
perfekt
jednina
1. kvario sam
2. kvario si
3. kvario je
množina
1. kvarili smo
2. kvarili ste
3. kvarili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam kvario
2. bio si kvario
3. bio je kvario
množina
1. bili smo kvarili
2. bili ste kvarili
3. bili su kvarili
 
imperativ
jednina
2. kvari
množina
1. kvarimo
2. kvarite
 
glagolski prilog sadašnji
kvareći
 
glagolski pridjev aktivni
kvario, kvarila, kvarilo
kvarili, kvarile, kvarila
 
glagolski pridjev pasivni
kvaren, kvarena, kvareno
kvareni, kvarene, kvarena
Definicija
1. (što, koga) činiti da što ili tko gubi na vrijednosti, ljepoti, dobroti i drugim poželjnim svojstvima i osobinama [kvariti igru; kvariti raspoloženje]
2. (se) a. gubiti dobra svojstva od stajanja, izloženosti vrućini i sl. (o hrani i piću) b. pogoršavati se, oblačiti se (o vremenu) c. gubiti dobre osobine (o osobi)
Etimologija
prasl. *kvariti (bug. kvarja, sl. kvárit') ? ≃ v. (o)skvrnuti