Hrvatski jezični portal

lȁk2

lȁk2 prid.odr. -ī, komp. lȁkšī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N lak
G laka
D laku
A laka / lak
V laki
L laku
I lakim
množina
N laki
G lakih
D lakim / lakima
A lake
V laki
L lakim / lakima
I lakim / lakima
 
srednji rod
jednina
N lako
G laka
D laku
A lako
V lako
L laku
I lakim
množina
N laka
G lakih
D lakim / lakima
A laka
V laka
L lakim / lakima
I lakim / lakima
 
ženski rod
jednina
N laka
G lake
D lakoj
A laku
V laka
L lakoj
I lakom
množina
N lake
G lakih
D lakim / lakima
A lake
V lake
L lakim / lakima
I lakim / lakima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N laki
G lakog / lakoga
D lakom / lakome / lakomu
A lakog / laki
V laki
L lakom / lakome / lakomu
I lakim
množina
N laki
G lakih
D lakim / lakima
A lake
V laki
L lakim / lakima
I lakim / lakima
 
srednji rod
jednina
N lako
G lakog / lakoga
D lakom / lakome / lakomu
A lako
V lako
L lakom / lakome / lakomu
I lakim
množina
N laka
G lakih
D lakim / lakima
A laka
V laka
L lakim / lakima
I lakim / lakima
 
ženski rod
jednina
N laka
G lake
D lakoj
A laku
V laka
L lakoj
I lakom
množina
N lake
G lakih
D lakim / lakima
A lake
V lake
L lakim / lakima
I lakim / lakima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N lakši
G lakšeg / lakšega
D lakšem / lakšemu
A lakšeg / lakšega
V lakši
L lakšem / lakšemu
I lakšim
množina
N lakši
G lakših
D lakšim / lakšima
A lakše
V lakši
L lakšim / lakšima
I lakšim / lakšima
 
srednji rod
jednina
N lakše
G lakšeg / lakšega
D lakšem / lakšemu
A lakše
V lakše
L lakšem / lakšemu
I lakšim
množina
N lakša
G lakših
D lakšim / lakšima
A lakša
V lakša
L lakšim / lakšima
I lakšim / lakšima
 
ženski rod
jednina
N lakša
G lakše
D lakšoj
A lakšu
V lakša
L lakšoj
I lakšom
množina
N lakša
G lakših
D lakšim / lakšima
A lakše
V lakše
L lakšim / lakšima
I lakšim / lakšima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najlakši
G najlakšeg / najlakšega
D najlakšem / najlakšemu
A najlakšeg / najlakšega
V najlakši
L najlakšem / najlakšemu
I najlakšim
množina
N najlakši
G najlakših
D najlakšim / najlakšima
A najlakše
V najlakši
L najlakšim / najlakšima
I najlakšim / najlakšima
 
srednji rod
jednina
N najlakše
G najlakšeg / najlakšega
D najlakšem / najlakšemu
A najlakše
V najlakše
L najlakšem / najlakšemu
I najlakšim
množina
N najlakša
G najlakših
D najlakšim / najlakšima
A najlakša
V najlakša
L najlakšim / najlakšima
I najlakšim / najlakšima
 
ženski rod
jednina
N najlakša
G najlakše
D najlakšoj
A najlakšu
V najlakša
L najlakšoj
I najlakšom
množina
N najlakša
G najlakših
D najlakšim / najlakšima
A najlakše
V najlakše
L najlakšim / najlakšima
I najlakšim / najlakšima
Definicija
1. a. koji je male težine, mase b. koji je manje težine od uobičajene ili očekivane u vrsti, opr. téžak
2. pren. a. koji ne opterećuje probavu [laka hrana] b. koji je nježan, pažljiv [lak dodir]
3. koji ne traži velik napor [lak posao]
4. koji se lako podnosi, prihvaća [lak zadatak]
5. koji se lako shvaća [lak tekst; lako štivo]; jasan, shvatljiv
Sintagma
laka atletika, v. atletika Δ;
laka konjica vojn. pov. dio konjaništva naoružan samo lakim oružjem;
lake kovine kovine male gustoće (poput aluminija, magnezija i njihovih slitina), služe u proizvodnji suvremenih vozila, u gradnji brodova, zrakoplova i dr.; laki metali, opr. teške kovine, v. téžak Δ
Frazeologija
laka mu zemlja formula u opraštanju s pokojnikom;
laka žen (sk)a ženska osoba koja se podaje spolnim užicima (eufem. za bludnica, razvratnica itd.); podatna žena;
lak kao pero vrlo lak, lagan;
lak na (čemu) koji se bez oklijevanja laća čega [lak na oružju], usp. brz ⃟;
lak na riječima 1. koji lako obećava (bez obzira da li će moći obećano ispuniti) 2. koji lako vrijeđa, koji bez zazora upotrebljava uvredljive riječi;
lak na što uvijek pripravan da se u što brzo upusti [lak na oružju; lak na riječima; lak na svađi];
laku (laka) noć! pozdrav prije noćnog počinka
Onomastika
pr. (nadimačka): Lakòbrija (Sisak, Vukovar, Z Slavonija), Lakoséljac (Istra)
Etimologija
prasl. i stsl. lьgъkъ, v. lagan