Hrvatski jezični portal

lȁgan

lȁgan prid.odr. -ī, komp. lagànijī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N lagan
G lagana
D laganu
A lagana / lagan
V lagani
L laganu
I laganim
množina
N lagani
G laganih
D laganim / laganima
A lagane
V lagani
L laganim / laganima
I laganim / laganima
 
srednji rod
jednina
N lagano
G lagana
D laganu
A lagano
V lagano
L laganu
I laganim
množina
N lagana
G laganih
D laganim / laganima
A lagana
V lagana
L laganim / laganima
I laganim / laganima
 
ženski rod
jednina
N lagana
G lagane
D laganoj
A laganu
V lagana
L laganoj
I laganom
množina
N lagane
G laganih
D laganim / laganima
A lagane
V lagane
L laganim / laganima
I laganim / laganima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N lagani
G laganog / laganoga
D laganom / laganome / laganomu
A laganog / lagani
V lagani
L laganom / laganome / laganomu
I laganim
množina
N lagani
G laganih
D laganim / laganima
A lagane
V lagani
L laganim / laganima
I laganim / laganima
 
srednji rod
jednina
N lagano
G laganog / laganoga
D laganom / laganome / laganomu
A lagano
V lagano
L laganom / laganome / laganomu
I laganim
množina
N lagana
G laganih
D laganim / laganima
A lagana
V lagana
L laganim / laganima
I laganim / laganima
 
ženski rod
jednina
N lagana
G lagane
D laganoj
A laganu
V lagana
L laganoj
I laganom
množina
N lagane
G laganih
D laganim / laganima
A lagane
V lagane
L laganim / laganima
I laganim / laganima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N laganiji
G laganijeg / laganijega
D laganijem / laganijemu
A laganijeg / laganijega
V laganiji
L laganijem / laganijemu
I laganijim
množina
N laganiji
G laganijih
D laganijim / laganijima
A laganije
V laganiji
L laganijim / laganijima
I laganijim / laganijima
 
srednji rod
jednina
N laganije
G laganijeg / laganijega
D laganijem / laganijemu
A laganije
V laganije
L laganijem / laganijemu
I laganijim
množina
N laganija
G laganijih
D laganijim / laganijima
A laganija
V laganija
L laganijim / laganijima
I laganijim / laganijima
 
ženski rod
jednina
N laganija
G laganije
D laganijoj
A laganiju
V laganija
L laganijoj
I laganijom
množina
N laganija
G laganijih
D laganijim / laganijima
A laganije
V laganije
L laganijim / laganijima
I laganijim / laganijima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najlaganiji
G najlaganijeg / najlaganijega
D najlaganijem / najlaganijemu
A najlaganijeg / najlaganijega
V najlaganiji
L najlaganijem / najlaganijemu
I najlaganijim
množina
N najlaganiji
G najlaganijih
D najlaganijim / najlaganijima
A najlaganije
V najlaganiji
L najlaganijim / najlaganijima
I najlaganijim / najlaganijima
 
srednji rod
jednina
N najlaganije
G najlaganijeg / najlaganijega
D najlaganijem / najlaganijemu
A najlaganije
V najlaganije
L najlaganijem / najlaganijemu
I najlaganijim
množina
N najlaganija
G najlaganijih
D najlaganijim / najlaganijima
A najlaganija
V najlaganija
L najlaganijim / najlaganijima
I najlaganijim / najlaganijima
 
ženski rod
jednina
N najlaganija
G najlaganije
D najlaganijoj
A najlaganiju
V najlaganija
L najlaganijoj
I najlaganijom
množina
N najlaganija
G najlaganijih
D najlaganijim / najlaganijima
A najlaganije
V najlaganije
L najlaganijim / najlaganijima
I najlaganijim / najlaganijima
Definicija
lagahan, usp. lak2
Sintagma
lagano vino/pivo ono koje sadrži mali postotak alkohola;
lagana cigareta ona koja ima malo nikotina
Frazeologija
lagan na nogama koji lako hoda, koji ima lagan hod, koji može hodati brzo bez teškoća
Onomastika
pr. (nadimačka): Lȁgānčić (Vinkovci, Garešnica), Lagánović (Šibenik), Lȁginja (240, Rijeka, Istra, Primorje, Zagorje), Lȅgek (Kutina, Sisak, Duga Resa), Lèhkec (Međimurje), Lèhki (100, Međimurje, Prigorje, Slavonija)
Etimologija
prasl. *lьgъkъ, *lьgъnъ (stsl. lьgъkъ, rus. lëgkij, polj. lekki) ← ie. *h1leghu- (lat. levis, grč. elakhýs: malen)