Hrvatski jezični portal

ȁt1

ȁt1 m

Izvedeni oblici
jednina
N at
G ata
D atu
A at
V ate
L atu
I atom
množina
N ati
G ata
D atima
A ate
V ati
L atima
I atima
Definicija
fiz. zast. znak za staru jedinicu tlaka, usp. atmosfera