Hrvatski jezični portal

atmosféra

atmosféra ž

Izvedeni oblici
jednina
N atmosfera
G atmosfere
D atmosferi
A atmosferu
V atmosfero
L atmosferi
I atmosferom
množina
N atmosfere
G atmosfera
D atmosferama
A atmosfere
V atmosfere
L atmosferama
I atmosferama
Definicija
1. meteor. plinoviti omotač Zemlje i drugih nebeskih tijela; ozračje
2. pren. situacija i okolnosti na nekom mjestu, okolina i način mišljenja [intelektualna atmosfera; radna atmosfera]; raspoloženje
3. fiz. stara jedinica za mjerenje tlaka zraka (znak atm)
4. zast. zrak, uzduh
Sintagma
akustička atmosfera film. zvučna kulisa nekog prostora ili zbivanja u filmu;
atmosfera zvijezda astron. izvanjski, vidljivi dio zvijezda iz kojega zračenje pristiže izravno;
homogena atmosfera teoretska atmosfera približne debljine 8 km koja ima posvuda istu gustoću zraka a tlak na razini mora kao stvarni tlak zraka;
slobodna atmosfera atmosfera iznad utjecaja tla, obično iznad 1000—1500 m;
standardna atmosfera atmosfera u kojoj su vrijednosti temperature, tlaka i vlage po čitavoj njenoj visini određene tako da predstavljaju njihove prosječne vrijednosti
Etimologija
nlat. atmosphera ≃ atmo- + -sfera