Hrvatski jezični portal

kalkulírati

kalkulírati () nesvrš.prez. kalkùlīrām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
kalkulirati
 
prezent
jednina
1. kalkuliram
2. kalkuliraš
3. kalkulira
množina
1. kalkuliramo
2. kalkulirate
3. kalkuliraju
 
futur
jednina
1. kalkulirat ću
2. kalkulirat ćeš
3. kalkulirat će
množina
1. kalkulirat ćemo
2. kalkulirat ćete
3. kalkulirat će
 
imperfekt
jednina
1. kalkulirah
2. kalkuliraše
3. kalkuliraše
množina
1. kalkulirasmo
2. kalkuliraste
3. kalkulirahu
 
perfekt
jednina
1. kalkulirao sam
2. kalkulirao si
3. kalkulirao je
množina
1. kalkulirali smo
2. kalkulirali ste
3. kalkulirali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam kalkulirao
2. bio si kalkulirao
3. bio je kalkulirao
množina
1. bili smo kalkulirali
2. bili ste kalkulirali
3. bili su kalkulirali
 
imperativ
jednina
2. kalkuliraj
množina
1. kalkulirajmo
2. kalkulirajte
 
glagolski prilog sadašnji
kalkulirajući
 
glagolski pridjev aktivni
kalkulirao, kalkulirala, kalkuliralo
kalkulirali, kalkulirale, kalkulirala
Definicija
1. izračunavati, proračunavati, praviti predračun
2. pren. razg. paziti u javnom nastupu kako se izjasniti na način koji će biti prihvaćen, a pritom misliti na sebične interese
Etimologija
njem. kalkulieren ← lat. calculare ≃ calculus: kamenčić (brojilo se kamenčićima)