Hrvatski jezični portal

kàkao

kàkao (kakȁo) m 〈G kakàa〉

Izvedeni oblici
jednina
N kakao
G kakaa
D kakau
A kakao
V kakao
L kakau
I kakaom
množina
N kakaa
G kakaa
D kakaima
A kakaa
V kakaa
L kakaima
I kakaima
jednina
N kakao
G kakaa
D kakau
A kakao
V kakao
L kakau
I kakaom
množina
N kakaa
G kakaa
D kakaima
A kakaa
V kakaa
L kakaima
I kakaima
Definicija
1. prašak od ploda kakaovca i napitak od toga praška
2. kakaovac