Hrvatski jezični portal

kádar2

kádar2 m 〈G kádra, N mn kádrovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N kadar
G kadra
D kadru
A kadar
V kadre
L kadru
I kadrom
množina
N kadrovi
G kadrova
D kadrovima
A kadrove
V kadrovi
L kadrovima
I kadrovima
Definicija
film.
1. četverokutno uokviren prostor koji snima filmska kamera
2. prizor na filmskoj traci što ga kamera snima od stavljanja u pogon do zaustavljanja [statičan kadar]
Etimologija
fr. cadre: okvir ← tal. quadro ← lat. quadrus: četvrtast