Hrvatski jezični portal

kàmara

kàmara ž

Izvedeni oblici
jednina
N kamara
G kamare
D kamari
A kamaru
V kamaro
L kamari
I kamarom
množina
N kamare
G kamara
D kamarama
A kamare
V kamare
L kamarama
I kamarama
Definicija
reg. slama ili sijeno složeni bez stožera; hrpa, gomila, usp. plast, stog
Frazeologija
na kamare ekspr. naveliko, u neograničenoj količini (ob. o čemu neskladnom, o čemu nepotrebnom, čega ima previše i sl.)
Etimologija
tur. kamara: hrpa, gomila