Hrvatski jezični portal

stȏg

stȏg m 〈N mn stògovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N stog
G stoga
D stogu
A stog
V stogu / stože
L stogu
I stogom
množina
N stogovi
G stogova
D stogovima
A stogove
V stogove
L stogovima
I stogovima
Definicija
plast slame ili sijena složen oko stožera, usp. kàmara
Etimologija
prasl. i stsl. stogъ (rus. stog, polj. stóg) ← ie. *steg-: pokrivati (lat. tegere, grč. stégein)