Hrvatski jezični portal

àrak

àrak m 〈G -a〉

Izvedeni oblici
jednina
N arak
G araka
D araku
A arak
V arače
L araku
I arakom
Definicija
žestoko indijsko alkoholno piće vrenjem dobiveno od riže, kokosova mlijeka, šećerne melase
Etimologija
arap. ̔araq, v. rakija