Hrvatski jezični portal

karàkter

karàkter m

Izvedeni oblici
jednina
N karakter
G karaktera
D karakteru
A karakter
V karakteru
L karakteru
I karakterom
množina
N karakteri
G karaktera
D karakterima
A karaktere
V karakteri
L karakterima
I karakterima
Definicija
1. ukupnost čovjekovih bitnih osobina, psihički lik [blag karakter; krut karakter]; obilježje, osobina
2. pren. čovjek postojanih uvjerenja i dosljednog ponašanja [čvrst karakter]; poštenjak
3. ono što je najviše svojstveno; obilježje, značaj i prava priroda (pojave, kraja, djela, epohe itd.) [primorski karakter klime]; karakteristika
4. knjiž. onaj koji se opisuje u kazališnom djelu ili pripovjednoj prozi; lice, osoba
5. inform. razg. slovo, broj, simbol ili kontrolni kod (jedan karakter je u kompjuteru reprezentiran jednim bajtom)
Etimologija
grč. kharaktḗr: biljeg, znamenje; značaj ≃ kharaktērízein: obilježavati