Hrvatski jezični portal

kilo-

kilo-

Definicija
dekadski prefiks (simbol k), kao prvi dio riječi znači 103 (tisuću) puta jedinica koja je drugi dio te riječi [kilogram]
Etimologija
grč. khílioi: tisuća