Hrvatski jezični portal

pòreći

pòreći (što) svrš.prez. porèčēm/pòreknēm, pril. pr. -ekāvši, imp. porèci, prid. rad. pòrekao, prid. trp. porèčen〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
poreći
 
prezent
jednina
1. poreknem / porečem
2. porekneš / porečeć
3. porekne / poreče
množina
1. poreknemo / porečemo
2. poreknete / porečete
3. poreknu / poreku
 
futur
jednina
1. poreći ću
2. poreći ćeš
3. poreći će
množina
1. poreći ćemo
2. poreći ćete
3. poreći će
 
aorist
jednina
1. porekoh
2. poreče
3. poreče
množina
1. porekosmo
2. porekoste
3. porekoše
 
perfekt
jednina
1. porekao sam
2. porekao si
3. porekao je
množina
1. porekli smo
2. porekli ste
3. porekli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam porekao
2. bio si porekao
3. bio je porekao
množina
1. bili smo porekli
2. bili ste porekli
3. bili su porekli
 
imperativ
jednina
2. porekni / poreci
množina
1. poreknimo / porecimo
2. poreknite / porecite
 
glagolski prilog prošli
porekavši
 
glagolski pridjev aktivni
porekao, porekla, poreklo
porekli, porekle, porekla
 
glagolski pridjev pasivni
porečen, porečena, porečeno
porečeni, porečene, porečena
Definicija
1. ne priznati nešto što je rečeno, odreći se svojih riječi, opozvati svoje riječi
2. ne priznati kome što [poreći njegovo pravo]
3. protivno dokazati; pobiti, opovrgnuti [poreći tvrdnju]
Frazeologija
rekao pa porekao ob. podr. nije se držao onoga što je obećao ili tvrdio, odrekao se mišljenja koje je zastupao, slagao je
Etimologija
✧ po- + v. riječ, reći