Hrvatski jezični portal

rijȇč

rijȇč ž 〈I -ju/-i, G mn rijéčī, D L I rijéčima〉

Izvedeni oblici
jednina
N riječ
G riječi
D riječi
A riječ
V riječi
L riječi
I riječju / riječi
množina
N riječi
G riječi
D riječima
A riječi
V riječi
L riječima
I riječima
Definicija
1. glas ili skup glasova jednog jezika kojemu je pridruženo neko značenje i za koji govornici dotičnog jezika smatraju da predstavlja autonomnu jedinicu; najmanja cjelovita grafička i jezična jedinica koja odgovara predodžbi najosnovnije jedinice jezika, a djelomično i znaka za određeni pojam
2. a. govor, besjeda [uvodna riječ; pozdravna riječ] b. izlaganje mišljenja, sudjelovanje u debati, u diskusiji [nije mogao dobiti riječ] c. izjava, iskaz [njegova riječ protiv moje] d. čvrsto obećanje [dati riječ; pogaziti riječ; biti od riječi]
Sintagma
živa riječ izgovorena riječ (govornikova, predavačeva i sl., za razliku od pisane riječi)
Etimologija
prasl. i stsl. rěčь (rus. reč, polj. rzecz: stvar), lit. rėkti: vikati ≃ tohar. A rake: riječ