Hrvatski jezični portal

porèmećen

porèmećen prid.odr. -ī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N poremećen
G poremećena
D poremećenu
A poremećena / poremećen
V poremećeni
L poremećenu
I poremećenim
množina
N poremećeni
G poremećenih
D poremećenim / poremećenima
A poremećene
V poremećeni
L poremećenim / poremećenima
I poremećenim / poremećenima
 
srednji rod
jednina
N poremećeno
G poremećena
D poremećenu
A poremećeno
V poremećeno
L poremećenu
I poremećenim
množina
N poremećena
G poremećenih
D poremećenim / poremećenima
A poremećena
V poremećena
L poremećenim / poremećenima
I poremećenim / poremećenima
 
ženski rod
jednina
N poremećena
G poremećene
D poremećenoj
A poremećenu
V poremećena
L poremećenoj
I poremećenom
množina
N poremećene
G poremećenih
D poremećenim / poremećenima
A poremećene
V poremećene
L poremećenim / poremećenima
I poremećenim / poremećenima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N poremećeni
G poremećenog / poremećenoga
D poremećenom / poremećenome / poremećenomu
A poremećenog / poremećeni
V poremećeni
L poremećenom / poremećenome / poremećenomu
I poremećenim
množina
N poremećeni
G poremećenih
D poremećenim / poremećenima
A poremećene
V poremećeni
L poremećenim / poremećenima
I poremećenim / poremećenima
 
srednji rod
jednina
N poremećeno
G poremećenog / poremećenoga
D poremećenom / poremećenome / poremećenomu
A poremećeno
V poremećeno
L poremećenom / poremećenome / poremećenomu
I poremećenim
množina
N poremećena
G poremećenih
D poremećenim / poremećenima
A poremećena
V poremećena
L poremećenim / poremećenima
I poremećenim / poremećenima
 
ženski rod
jednina
N poremećena
G poremećene
D poremećenoj
A poremećenu
V poremećena
L poremećenoj
I poremećenom
množina
N poremećene
G poremećenih
D poremećenim / poremećenima
A poremećene
V poremećene
L poremećenim / poremećenima
I poremećenim / poremećenima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N poremećeniji
G poremećenijeg / poremećenijega
D poremećenijem / poremećenijemu
A poremećenijeg / poremećenijega
V poremećeniji
L poremećenijem / poremećenijemu
I poremećenijim
množina
N poremećeniji
G poremećenijih
D poremećenijim / poremećenijima
A poremećenije
V poremećeniji
L poremećenijim / poremećenijima
I poremećenijim / poremećenijima
 
srednji rod
jednina
N poremećenije
G poremećenijeg / poremećenijega
D poremećenijem / poremećenijemu
A poremećenije
V poremećenije
L poremećenijem / poremećenijemu
I poremećenijim
množina
N poremećenija
G poremećenijih
D poremećenijim / poremećenijima
A poremećenija
V poremećenija
L poremećenijim / poremećenijima
I poremećenijim / poremećenijima
 
ženski rod
jednina
N poremećenija
G poremećenije
D poremećenijoj
A poremećeniju
V poremećenija
L poremećenijoj
I poremećenijom
množina
N poremećenija
G poremećenijih
D poremećenijim / poremećenijima
A poremećenije
V poremećenije
L poremećenijim / poremećenijima
I poremećenijim / poremećenijima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najporemećeniji
G najporemećenijeg / najporemećenijega
D najporemećenijem / najporemećenijemu
A najporemećenijeg / najporemećenijega
V najporemećeniji
L najporemećenijem / najporemećenijemu
I najporemećenijim
množina
N najporemećeniji
G najporemećenijih
D najporemećenijim / najporemećenijima
A najporemećenije
V najporemećeniji
L najporemećenijim / najporemećenijima
I najporemećenijim / najporemećenijima
 
srednji rod
jednina
N najporemećenije
G najporemećenijeg / najporemećenijega
D najporemećenijem / najporemećenijemu
A najporemećenije
V najporemećenije
L najporemećenijem / najporemećenijemu
I najporemećenijim
množina
N najporemećenija
G najporemećenijih
D najporemećenijim / najporemećenijima
A najporemećenija
V najporemećenija
L najporemećenijim / najporemećenijima
I najporemećenijim / najporemećenijima
 
ženski rod
jednina
N najporemećenija
G najporemećenije
D najporemećenijoj
A najporemećeniju
V najporemećenija
L najporemećenijoj
I najporemećenijom
množina
N najporemećenija
G najporemećenijih
D najporemećenijim / najporemećenijima
A najporemećenije
V najporemećenije
L najporemećenijim / najporemećenijima
I najporemećenijim / najporemećenijima
Definicija
1. koji se poremetio, koji se pomiješao u redoslijedu, koji više nema predviđenog ili prijašnjeg reda
2. koji nije više duševno zdrav [duševno poremećen]; pomaknut, udaren