Hrvatski jezični portal

pȍrtugālskī

pȍrtugālskī prid.

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N portugalski
G portugalskog / portugalskoga
D portugalskom / portugalskome / portugalskomu
A portugalskog / portugalski
V portugalski
L portugalskom / portugalskome / portugalskomu
I portugalskim
množina
N portugalski
G portugalskih
D portugalskim / portugalskima
A portugalske
V portugalski
L portugalskim / portugalskima
I portugalskim / portugalskima
 
srednji rod
jednina
N portugalsko
G portugalskog / portugalskoga
D portugalskom / portugalskome / portugalskomu
A portugalsko
V portugalsko
L portugalskom / portugalskome / portugalskomu
I portugalskim
množina
N portugalska
G portugalskih
D portugalskim / portugalskima
A portugalska
V portugalska
L portugalskim / portugalskima
I portugalskim / portugalskima
 
ženski rod
jednina
N portugalska
G portugalske
D portugalskoj
A portugalsku
V portugalska
L portugalskoj
I portugalskom
množina
N portugalske
G portugalskih
D portugalskim / portugalskima
A portugalske
V portugalske
L portugalskim / portugalskima
I portugalskim / portugalskima
Definicija
koji se odnosi na Portugal i Portugalce
Sintagma
portugalski jezik lingv. romanski jezik iberoromanskog ogranka, blisko srodan španjolskomu i katalonskomu; govori se u Portugalu, Brazilu, te u nekadašnjim portugalskim kolonijama