Hrvatski jezični portal

prètvorica

prètvorica m 〈N mn -e〉

Izvedeni oblici
jednina
N pretvorica
G pretvorice
D pretvorici
A pretvoricu
V pretvorice
L pretvorici
I pretvoricom
množina
N pretvorice
G pretvorica
D pretvoricama
A pretvorice
V pretvorice
L pretvoricama
I pretvoricama
Definicija
onaj koji se pretvara, koji je himben [velika pretvorica]; prijetvornik, pretvaralo