Hrvatski jezični portal

pretvòrivōst

pretvòrivōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N pretvorivost
G pretvorivosti
D pretvorivosti
A pretvorivost
V pretvorivosti
L pretvorivosti
I pretvorivošću / pretvorivosti
množina
N pretvorivosti
G pretvorivosti
D pretvorivostima
A pretvorivosti
V pretvorivosti
L pretvorivostima
I pretvorivostima
Definicija
svojstvo onoga što je pretvorivo