Hrvatski jezični portal

pȁsti

pȁsti () svrš.prez. pȁdnēm/pȁnēm jez. knjiž., aor. pȁdoh, imp. pȁdni/pȁni jez. knjiž., pril. pr. pȃvši, prid. rad. pȁo/pȁla ž

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
pasti
 
prezent
jednina
1. padnem / panem
2. padneš / paneš
3. padne / paneš
množina
1. padnemo / panemo
2. padnete / panete
3. padnu / panu
 
futur
jednina
1. past ću
2. past ćeš
3. past će
množina
1. past ćemo
2. past ćete
3. past će
 
aorist
jednina
1. padoh
2. pade
3. pade
množina
1. padosmo
2. padoste
3. padoše
 
perfekt
jednina
1. pao sam
2. pao si
3. pao je
množina
1. pali smo
2. pali ste
3. pali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam pao
2. bio si pao
3. bio je pao
množina
1. bili smo pali
2. bili ste pali
3. bili su pali
 
imperativ
jednina
2. padni / pani
množina
1. padnimo / panimo
2. padnite / panite
 
glagolski prilog prošli
pavši
 
glagolski pridjev aktivni
pao, pala, palo
pali, pale, pala
Definicija
1. izgubiti ravnotežu zbog spoticanja, okliznuća ili udarca i vlastitom težinom biti naglo povučen dolje i udariti o tlo, biti svom težinom povučen naniže i naglo gubeći snagu, oslonac, uporište [pasti na zemlju]
2. a. spustiti se (o atmosferskim talozima ili oborinama) na zemlju [pao je snijeg] b. spustiti se, prostrijeti se po zemlji, leći povrh čega, pokriti (o svjetlosti, mraku i sl.), spustiti se za horizont, zaći (o suncu, zvijezdama i sl.) c. spustiti se na koljena u znak štovanja, molbe, u molitvi [pasti ničice]; kleknuti
3. a. nasilno prekinuti let (o ptici, o avionu i sl.) b. pren. zadržati se, zaustaviti se na čemu [pao pogled na što]
4. poginuti u ratu, na bojnom polju
5. a. biti osvojen, zauzet (o gradu, tvrđavi i sl.) b. prekinuti svoje postojanje (koga, čega), biti srušen, svrgnut, zbačen [pala vlada]
6. pren. a. smanjiti se u snazi, intenzitetu; opasti [voda je pala] b. sniziti se (o cijeni), izgubiti vrijednost c. pretrpjeti neuspjeh u čemu, dobiti nedovoljnu ocjenu na ispitu
7. pren. iznenada se pojaviti negdje, doći [pasti s neba]
8. razboljeti se [pasti u krevet]
9. pren. a. pojaviti se kao posljedica čega, dogoditi se b. biti donesen, objavljen [pala odluka; pala zapovijed] c. biti primljen, dobiven (o novcu) d. začuti se (o zvuku, riječi, pjesmi i sl.)
10. pren. a. dospjeti, zapasti u kakvo stanje, u kakvu situaciju [pasti pod stečaj] b. (na koga) naći se, biti kriv zbog čega [na njega je pala krivica]
Frazeologija
dobro mi je palo bilo mi je ugodno, godilo mi je (o jelu, piću, rekreaciji, šetnji, odmoru, počinku — onda kad su upravo bili potrebni), opr. loše mi je palo;
kao da je s neba pao 1. ni o čemu nema pojma 2. naglo, iznenada se pojavio;
(nije mu pala ni vlas s glave) neće mu ni vlas s glave pasti ništa mu se nije dogodilo (protivno očekivanju ili za razliku od drugih);
pala je krv netko je ubijen, došlo je do krvoprolića;
pala mu sjekira u med, v. med ⃟;
pao mu kamen sa srca oslobodio se teške brige, strepnje;
pasti mrtav ostati mrtav (ob. u borbi ili obračunu);
pasti na čija leđa (teret, vrat) biti na čijoj brizi, živjeti na čiji račun;
pasti na glavu, v. glava ⃟;
pasti na koljena (ničice) ponizno moliti koga za što spuštajući se na koljena ili ničice, priznati poraz, kapitulirati;
pasti na lijepak, pasti na meku nasjesti komu, biti žrtva zamke i sl.;
pasti na pamet, pasti na um sjetiti se;
pasti pod čiju ruku, pasti ruku (šaka), pasti u ruke (šake) doći u čiju vlast, u čiju moć;
pasti sa zla na gore iz neugodne i teške situacije doći u još neugodniju i težu;
pasti s nogu umoriti se od obilaženja, traženja, hodanja itd.;
pasti u oči udariti u oči, privući pažnju;
pasti u nesvijest onesvijestiti se;
pasti u plač rasplakati se, briznuti u plač;
pasti u postelju razboljeti se;
pasti u ropstvo (zarobljeništvo) biti zarobljen;
pasti u vatru 1. oduševiti se 2. razbjesniti se, ražestiti se;
pasti u vodu 1. doslovno 2. nestati, izgubiti se, propasti [planovi su pali u vodu];
pasti u zaborav biti zaboravljen;
pasti u zanos zanijeti se, oduševiti se;
(bilo je, ako dođe i sl.) stani-pani odlučan čas, prekretnica
Onomastika
top. mikrotop. (ob. za posjede, šume, potoke): Pádež (Požega), Pádežine, Pádežna, Pádežnīk
Etimologija
prasl. i stsl. pasti (rus. past', polj. paść) ← ie. *ped-/*pod- (skr. padyate: pada, stengl. fetan: pasti)