Hrvatski jezični portal

pascal

pascal (izg. paskȃl) m

Definicija
fiz. jedinica tlaka (simbol Pa), izvedena jedinica SI, definirana tlakom koji nastaje pri djelovanju sile od jednog newtona okomito na površinu od jednog četvornog metra (Pa = N/m2)