Hrvatski jezični portal

Pascal

Pascal (izg. paskȃl), Blaise (1623—1662),

Definicija
francuski filozof, matematičar i fizičar; ne negirajući racionalnu spoznaju držao da joj je nadređena intuitivna spoznaja, »logika srca«; kršćansku je vjeru smatrao pouzdanim kriterijem istinitosti našeg intuitivnog uvida; odlučni kritičar jezuitskog morala (Misli); u matematici postavio temelje računu vjerojatnosti i teoreme o šesterokutu i trokutu, u fizici poznati Pascalov zakon