Hrvatski jezični portal

pȁto

pȁto m 〈G -a〉

Definicija
sport argentinska konjička igra loptom; 2 momčadi od po 4 jahača nastoje ubaciti loptu u koš
Etimologija
amer.šp.: patka