Hrvatski jezični portal

pedìment

pedìment (pedimȅnt) m

Definicija
geogr. blaga kosina gorskog podnožja
Etimologija
lat. pes: noga