Hrvatski jezični portal

pèškīr

pèškīr m 〈G peškíra〉

Definicija
reg. (+ srp.) komad tkanine
1. (od platna, frotira) za brisanje ruku, lica i tijela; ručnik, šugaman
2. ukras u posebnim prilikama (svadba, sprovod); ručnik
Onomastika
pr. (nadimačko): Pèškīr (200, Petrinja, Banovina)
Etimologija
tur. peşkir ← perz. pīšgīr