Hrvatski jezični portal

pȋl1

pȋl1 m

Definicija
pov. u antičkoj Grčkoj, pusteni šešir koji su muškarci nosili na putovanju
Etimologija
grč. pȋlos: pȕst, filc