Hrvatski jezični portal

pìkē

pìkē (pikȇ) m 〈G pikèa〉

Definicija
1. a. vez u kojem se prepleću osnova i potka tako da se na licu iskazuje veoma istaknuti manji uzorak s udubljenim i povišenim mjestima u tkanju b. pamučna tkanina od tog veza
2. piket (1)
Etimologija
fr. piqué