Hrvatski jezični portal

pȉkola

pȉkola ž

Definicija
1. glazb. a. vrsta malene usne harmonike b. vrsta malenog puhaćeg instrumenta
2. mala djevojčica, curica
Etimologija
tal. piccola