Hrvatski jezični portal

písati

písati nesvrš.prez. pȋšēm, imp. píši, pril. sad. píšūći, prid. trp. pȋsān, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
pisati
 
prezent
jednina
1. pišem
2. pišeš
3. piše
množina
1. pišemo
2. pišete
3. pišu
 
futur
jednina
1. pisat ću
2. pisat ćeš
3. pisat će
množina
1. pisat ćemo
2. pisat ćete
3. pisat će
 
imperfekt
jednina
1. pisah
2. pisaše
3. pisaše
množina
1. pisasmo
2. pisaste
3. pisahu
 
perfekt
jednina
1. pisao sam
2. pisao si
3. pisao je
množina
1. pisali smo
2. pisali ste
3. pisali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam pisao
2. bio si pisao
3. bio je pisao
množina
1. bili smo pisali
2. bili ste pisali
3. bili su pisali
 
imperativ
jednina
2. piši
množina
1. pišimo
2. pišite
 
glagolski prilog sadašnji
pišući
 
glagolski pridjev aktivni
pisao, pisala, pisalo
pisali, pisale, pisala
 
glagolski pridjev pasivni
pisan, pisana, pisano
pisani, pisane, pisana
Definicija
1. (što) a. bilježiti na papiru ili čemu drugom slova, brojke ili druge znakove b. sastavljati i pismom bilježiti književno, znanstveno i sl. djelo
2. (komu) obraćati se pismeno, pismom se javljati, slati pismo
3. (za koga) raditi, pridonositi pisanjem teksta [pisati za ugledni tjednik]
Frazeologija
pisano je suđeno je, određeno je od sudbine;
pisati po vodi, pisati kukom po (na) ledu raditi uzaludan posao; uzaludno se nadati;
pisao ne pisao suši se 1. dosl. crnilo se u tintarnici suši i kad se čovjek njome mnogo ne služi pren. bez obzira na to da li se muškarac štedi u erotskom životu ili ne, njegova snaga s godinama prolazi;
pisati što kome u zaslugu priznavati kao zaslugu;
pisati što kome u grijeh smatrati koga krivim za što;
piše mu na čelu (na licu, u pogledu, u očima) vidi mu se na čelu (licu itd.);
piši kući propalo je o čemu što se smatra neuspjelim, neostvarljivim;
slabo (zlo, crno) nam se piše neće biti dobro, bit će problema;
piše pa briše stalno se predomišlja, mijenja mišljenje
Onomastika
pr. (nadimačka i prema zanimanju): Písac (150, Split, sred. Dalmacija, Vis), Pìsačić (490, Križevci, Prigorje), Písak (Poreč, Istra), Pisánec (Sisak, Kutina), Pìsār (Slavonski Brod, Karlovac), Pìsarek (Bjelovar), Pisárević (I Slavonija), Pìsarić (Zagreb, Sisak), Pisárović (Požega), Píščević (100, Zagreb, Z Slavonija)
Etimologija
prasl. *pьsati, *pisati (stsl. pьsati, rus. pisát', polj. pisać), lit. piešti: crtati ← ie. *peyk'-: crtati, bojati (lat. pingere, grč. poikílos: šaren)