Hrvatski jezični portal

ȍblāk

ȍblāk m 〈V -āče, N mn -āci〉

Izvedeni oblici
jednina
N oblak
G oblaka
D oblaku
A oblak
V oblače
L oblaku
I oblakom
množina
N oblaci
G oblaka
D oblacima
A oblake
V oblaci
L oblacima
I oblacima
Definicija
1. meteor. hidrometeor koji se sastoji od velike nakupine sićušnih kapljica vode i/ili kristalića leda ili obojeg koji slobodno lebdi u zraku, ne dotiče tlo
2. pren. a. svaka masa čestica koja se kreće zrakom ili lebdi u zraku [oblak prašine; oblak snijega] b. ono što sliči na oblak (npr. mnoštvo mušica)
Sintagma
orografski oblak meteor. oblak čija je prisutnost, nastajanje i oblik uvjetovan reljefom Zemljine površine;
prolom oblaka kiša u velikoj količini ograničenog trajanja, jak pljusak;
rod oblaka meteor. prema međunarodnoj klasifikaciji oblaci su svrstani u 10 rodova: cirus, cirokumulus, cirostratus, altokumulus, altostratus, nimbostratus, stratokumulus, stratus, kumulus i kumulonimbus;
rotorni oblak meteor. oblak koji se stvara u zavjetrini većih planinskih barijera, nalik je na altokumuluse, a zrak u njemu rotira oko osi koja je paralelna s planinskom zaprekom i oblak je gotovo nepomičan;
sedefasti oblaci meteor. oblaci sedefastog izgleda koji se rijetko pojavljuju u stratosferi na visini 25—30 km; nalik su na ciruse ili altokumuluse; sastoje se od ledenih kristalića ili prehlađenih vodenih kapljica;
svijetleći noćni oblaci meteor. tanki oblaci nalik na ciruse koji se u višim geografskim širinama rijetko pojavljuju prije izlaska ili poslije zalaza Sunca na visinama između 75 i 90 km; smatra se da ih čine ledeni kristalići sublimirani na meteorskoj prašini;
topli oblak oblak na temperaturama iznad 0 °C koji se sastoji samo od vodenih kapljica
Frazeologija
biti u oblacima, s glavom u oblacima nemati dovoljno smisla za realnost i svakodnevicu, zanositi se iluzijama i nerealnim planovima, sanjariti, biti mjesečar (2);
kao mračan oblak izraz lošeg raspoloženja;
(dizati se, poletjeti) nebu pod oblake vrlo visoko;
pasti iz oblaka ponašati se neprimjereno situaciji, ne snalaziti se; pasti s neba (s kruške)
Onomastika
pr. (nadimačka): Òblačić (Našice), Ȍblāk (160, Delnice, Primorje, Z Slavonija), Obláković (110, Petrinja, Virovitica)
Etimologija
prasl. *obolkъ ← *obvolkъ (stsl. oblakъ, rus. óboloko, polj. obłok) ≃ o (b)- + v. vući