Hrvatski jezični portal

vẉći

vẉći (se) nesvrš.prez. vúčem (se), pril. sad. vúkūći (se), imp. vúci (se), prid. rad. vẉkao/vẉkla (se) ž, prid. trp. vùčen, gl. im. vúčēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
vući
 
prezent
jednina
1. vučem
2. vučeš
3. vuče
množina
1. vučemo
2. vučete
3. vuku
 
futur
jednina
1. vući ću
2. vući ćeš
3. vući će
množina
1. vući ćemo
2. vući ćete
3. vući će
 
imperfekt
jednina
1. vucijah
2. vucijaše
3. vucijaše
množina
1. vucijasmo
2. vucijaste
3. vucijahu
 
perfekt
jednina
1. vukao sam
2. vukao si
3. vukao je
množina
1. vukli smo
2. vukli ste
3. vukli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam vukao
2. bio si vukao
3. bio je vukao
množina
1. bili smo vukli
2. bili ste vukli
3. bili su vukli
 
imperativ
jednina
2. vuci
množina
1. vucimo
2. vucite
 
glagolski prilog sadašnji
vukući
 
glagolski pridjev aktivni
vukao, vukla, vuklo
vukli, vukle, vukla
 
glagolski pridjev pasivni
vučen, vučena, vučeno
vučeni, vučene, vučena
Definicija
1. (što, koga) povlačiti ne odvajajući od površine [vući po zemlji; vući po vodi]
2. činiti da se tko kreće na silu, protiv svoje volje, voditi silom, nagovarati
3. nositi što teško ili nepraktično uza se, ne moći se riješiti čega [vući bolest dugo bolovati]
4. a. upotrebom snage činiti da što iz čega izađe; izvlačiti, vaditi b. sisati, crpsti [vući vodu]
5. a. potezati, povlačiti ostavljajući trag, obilježavati crte b. pomicati figuru u šahu [vući lovca; vući kraljicu]
6. privlačiti, djelovati privlačeći
7. raditi neprekidno, teško, naporno; mučiti se
8. (se) teško, sporo se kretati
9. pružati se, protezati se (u dužinu)
10. skitati se, smucati se, usp. vucarati se
11. povlačiti se, previše dugo se otezati, odugovlačiti se, trajati
12. (se, s kim) pejor. živjeti u nedoličnoj vezi ili gubiti vrijeme u takvoj vezi [vukla se s njim pet godina]
13. strujiti s jedne strane, prodirati, osjećati se kao struja zraka u zatvorenoj prostoriji [propuh vuče; odavde vuče = s ove strane jako vuče]
14. (se) ostati nakon čega, biti ostatak, biti ono što je bez potrebe ostalo (umjesto da se nađe na pravome mjestu, da se upotrijebi, posluži svrsi, pojede itd.) [pojedi to kruha da se ne vuče]; povlačiti se
Frazeologija
vuci (mi) se ispred očiju! odmah, smjesta idi, odlazi;
vuče ga srce (želja) za čim (čemu) jako, strasno želi nešto;
vuče ga zemlja star je, iznemogao i nasmrt bolestan;
vući batine (šamare) biti batinan, šamaran;
vući bolest dugo bolovati;
vući interes, rentu uživati interes, rentu;
vući korist iz čega koristiti se čime;
vući lozu, korijen, porijeklo potjecati;
vući na svoju stranu, vući sebi raditi za sebe, gledati svoj interes;
vući na sud, po sudovima (koga) tužiti, tužakati sudu;
vući noge, korak teško, tromo ići;
vući masnu plaću imati veliku plaću, velika primanja;
vući po blatu koga ocrnjavati, klevetati koga;
vući rep (za sobom) biti žrtva kakve priče, biti tema javnosti zbog čega njoj stranog;
vući vodu (na svoj mlin) raditi u svoju korist;
vući za jezik koga navoditi koga da kaže ono što ne želi;
vući za nos koga varati, zavaravati koga
Onomastika
pr. (nadimačko): Vùcikuja (Ðurđevac)
Etimologija
prasl. *volkti (rus. volóč', češ. vléci), lit. vilkti