Hrvatski jezični portal

bàlēt

bàlēt m 〈G baléta〉

Izvedeni oblici
jednina
N balet
G baleta
D baletu
A balet
V balete
L baletu
I baletom
množina
N baleti
G baleta
D baletima
A balete
V baleti
L baletima
I baletima
Definicija
kazal.
1. a. scensko plesno djelo s dramskim sadržajem, uz glazbu b. vrsta plesa koji se osniva na mogućnostima izraza kretnjama ljudskog tijela [klasični/moderni balet]
2. meton. plesni ansambl u kazalištu
Sintagma
ballet de cour (izg. balȅ d kẉr) pov. baletne priredbe na francuskom dvoru o. 1600. u kojima su sudjelovali plemići, pa i sam kralj; dvorski ples
Etimologija
fr. ballet ← tal. balletto ≃ ballo: ples