Hrvatski jezični portal

adùlār

adùlār m 〈G adulára〉

Definicija
min. vrsta kalijskog glinenca; ukrasni kamen
Etimologija
✧ prema prijevoju Mons Adular (današnji St. Gotthard) gdje ga ima u silikatnom kamencu