Hrvatski jezični portal

òbresti se

òbresti se svrš.prez. obrètēm se, pril. pr. -ēvši se, prid. rad. òbreo se〉

Definicija
ekspr. knjiš. naći se nakon kretanja, putovanja i sl. na nekom mjestu, zadesiti se (o osobama)
Onomastika
Òbren m. os. ime (uglavnom pravosl.), zast.; može biti i hip. od Obrad
pr.: Obrénčević (Vukovar), Òbrenić (Slavonija), Òbrenov (Baranja), Obrénović (170, Banovina, Kordun, I Slavonija)
top.: Obrénovac (grad u Srbiji)
Etimologija
prasl. i stsl. obrěsti: naći (rus. obrestí)