Hrvatski jezični portal

Bàngladeš

Bàngladeš m

Izvedeni oblici
jednina
N Bangladeš
G Bangladeša
D Bangladešu
A Bangladeš
V Bangladešu
L Bangladešu
I Bangladešem
Definicija
geogr. država na SI dijelu Indijskog poluotoka uz Bengalski zaljev, 147.570 km2, 123.063.000 stan., glavni grad Dhaka (Dacca)