Hrvatski jezični portal

òjaditi

òjaditi (koga) svrš.prez. -īm, pril. pr. -īvši, prid. trp. òjađen〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
ojaditi
 
prezent
jednina
1. ojadim
2. ojadiš
3. ojadi
množina
1. ojadimo
2. ojadite
3. ojade
 
futur
jednina
1. ojadit ću
2. ojadit ćeš
3. ojadit će
množina
1. ojadit ćemo
2. ojadit ćete
3. ojadit će
 
aorist
jednina
1. ojadih
2. ojadi
3. ojadi
množina
1. ojadismo
2. ojadiste
3. ojadiše
 
perfekt
jednina
1. ojadio sam
2. ojadio si
3. ojadio je
množina
1. ojadili smo
2. ojadili ste
3. ojadili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam ojadio
2. bio si ojadio
3. bio je ojadio
množina
1. bili smo ojadili
2. bili ste ojadili
3. bili su ojadili
 
imperativ
jednina
2. ojadi
množina
1. ojadimo
2. ojadite
 
glagolski prilog prošli
ojadivši
 
glagolski pridjev aktivni
ojadio, ojadila, ojadilo
ojadili, ojadile, ojadila
 
glagolski pridjev pasivni
ojađen, ojađena, ojađeno
ojađeni, ojađene, ojađena
Definicija
učiniti da tko postane jadan, pun jada
Etimologija
✧ o (b)- + v. jad